Please upgrade to the new Edge browser, or use Chrome, Firefox or Safari, before continuing. Internet Explorer will not support the best shopping experience on the ADI Digital Branch site after March 12. close button
Terms of Use

Vilkår og betingelser for websiteADI Global Distribution A/S ["ADI"] driver dette website qa.adiglobal.dk. Vi er en virksomhed, der er registreret i Danmark i det danske centrale virksomhedsregister under nr. 10 50 88 94, momsnummer: DK10508894 og med hjemsted på adressen Baldershøj 13-15, 2635 Ishøj, Danmark. Vores primære handelsadresse er Baldershøj 13-15, 2635 Ishøj, Danmark og vores e-mailadresse er [email protected]

Nærværende vilkår og betingelser for website udgør sammen med vores erklæring om beskyttelse af personoplysninger de vilkår og betingelser, der er gældende for din anvendelse af nærværende website. Vi kan fra tid til anden ændre disse vilkår og betingelser. Anvend ikke websitet, hvis du ikke kan acceptere nærværende vilkår og betingelser.

Vi forbeholder os retten til på ethvert tidspunkt uden forudgående varsel at ophæve eller ændre nærværende website, og vi frasiger os ethvert ansvar over for dig, hvis websitet ikke er tilgængeligt. Vi forbeholder os retten til på ethvert tidspunkt uden forudgående varsel at udsætte, begrænse eller inddrage din ret til adgang til nærværende website.

De tjenester, der ydes på ADI-websitet, omfatter oplysninger om produkter, lagerstatus, produktpriser, ordrestatus [registrering af ordrestatus via ADI-websitet efter logon på eller via e-mail-underretninger fra ADI-websitet], historik over købte produkter og transaktioner samt bestillingsproces.

Onlinekøb
Alle transaktioner i forbindelse med salg af varer via ADI-websitet er underlagt vores vilkår og betingelser for salg.

Bestillingsproces 
Din ordre er et tilbud til os om at købe varen eller varerne i din ordre. Når du afgiver en ordre om at købe en vare af os, viser vi en meddelelse på ADI-websitet, der bekræfter modtagelsen af din ordre. E-mailen med ordrebekræftelse er kun en anerkendelse af, at vi har modtaget din ordre, og den bekræfter ikke accept af dit tilbud om at købe den eller de bestilte varer.

Lagerstatus 
Vi anfører lagerstatusoplysninger for de fleste produkter, som vi sælger på ADI-websitet, men ikke for dem alle. Trods vores indsats kan der være fejl i lagerstatusoplysningerne. Vi kontrollerer for så vidt muligt varens lagerstatus, når vi behandler din ordre.

ADI's meddelelse om ophavsret
ADI giver dig tilladelse til at kopiere dokumenter, der er udgivet af ADI på websitet, udelukkende til personlig eller ikke-kommerciel brug, forudsat at enhver kopi af disse dokumenter indeholder alle meddelelser om ophavsret og andre ejendomsretlige meddelelser heri. Med undtagelse af, hvad der er udtrykkeligt anført, indrømmes du på ingen måde nogen licens eller rettigheder i henhold til noget materiale tilhørende ADI eller ADI's holdingselskaber, tilknyttede virksomheder, datterselskaber eller indholdsleverandører. Materialer, der er tilgængelige på ADI-websitet, må ikke på nogen måde lagres eller overføres [herunder, men ikke begrænset til elektronisk, mekanisk, scanning, fotokopiering eller optagelse] uden forudgående skriftlig tilladelse fra ADI.

Varemærker og immaterielle rettigheder
Alt indhold på ADI-websitet såsom tekst, grafik, logoer, knapikoner, billeder, lydklip, digitale downloads, datasamlinger og software tilhører ADI eller ADI's indholdsleverandører og nyder ophavsretlig beskyttelse.

Intet i nærværende vilkår og betingelser kan opfattes som overdragelse, det være sig underforstået, ved berettiget antagelse eller på anden måde, af nogen licens til et patent, varemærke eller andre immaterielle rettigheder tilhørende ADI [eller ADI's tilknyttede virksomheder og datterselskaber] eller en tredjepart. ADI [eller ADI's tilknyttede virksomheder og datterselskaber] indestår ikke for, at brugen af oplysningerne på dette website ikke krænker et patent, varemærke eller andre immaterielle rettigheder tilhørende ADI [eller ADI's tilknyttede virksomheder, holdingselskaber og datterselskaber] eller en tredjepart.

Slå kommentarer op

ADI kan stille funktioner til rådighed, så du kan lave kommentarer til os og til andre brugere. Vi gennemgår ikke kommentarerne, inden de offentliggøres, og vi er ikke ansvarlige for deres indhold. Vi vil dog efter eget skøn redigere eller fjerne materiale, hvis vi mener, det er nødvendigt, eller hvis vi er blevet gjort opmærksom på upassende eller ulovligt indhold. Der kræves ikke registrering på websitet for at slå en kommentar op. Vær opmærksom på, at vi ikke nødvendigvis kan tilslutte os indhold, som brugerne slår op. Når du opretter kommentarer, skal du undgå:

• sprog, der kan opfattes som fornærmende, injurierende, stødende, uanstændigt, skadeligt, chikanerende, krænkende, intimiderende, truende, hadefuldt, groft, vulgært, obskønt, pornografisk, blasfemisk, seksuelt eksplicit eller seksuelt / racemæssigt / kulturelt / etnisk krænkende;
• personligt identificerbare oplysninger såsom e-mailadresse, chatkaldenavn eller telefonnummer og ethvert indhold, der har til formål at indhente adgangskoder eller kontooplysninger/private oplysninger fra andre kilder;
• reklamer eller kommercielt indhold;
• uønsket mail, kædebreve og spam;
• efterlignende oplysninger [vær dig selv];
• falsk, misvisende, upræcist, bedragerisk eller vildledende indhold;
• oplysninger, der overtræder lokal, national eller international lovgivning; og
• virus.


Adgang til ADI-websitet og kontosikkerhed 
Du er ansvarlig for at:

• angive sande, nøjagtige, aktuelle og komplette oplysninger om din konto og vedligeholde og opdatere alle oplysninger, så de er aktuelle og komplette;
• sikre, at alle personer, der gives adgang til ADI-websitet, er klar over websitets vilkår og betingelser og overholder dem; og at
• opretholde fortroligheden for din onlinekonto og adgangskode og for at begrænse adgangen til din computer eller mobile enhed, og du påtager dig ansvaret for alle aktiviteter, der forekommer under din konto eller adgangskode.

For at få adgang til ADI-websitet eller nogle af de ressourcer, som websitet tilbyder, kan du blive bedt om at angive bestemte registreringsdetaljer eller andre oplysninger. Det er en betingelse for din brug af ADI-websitet, at alle de oplysninger, du angiver på ADI-websitet, er korrekte, aktuelle og komplette. Du accepterer, at alle oplysninger, som du angiver for at registrere på ADI-websitet eller på anden måde, er underlagt vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger, og du godkender alle handlinger, som vi foretager os med henblik på at sikre, at dine oplysninger er i overensstemmelse med vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger.

Du anerkender, at ADI-websitet kun er til brug for din virksomhed, og at du bruger disse tjenester på vegne af din virksomhed, og du er indforstået med ikke at give uautoriserede personer adgang til ADI-websitet eller dele af det ved hjælp af dit brugernavn, din adgangskode eller andre sikkerhedsoplysninger. Du accepterer, at du straks skal give os besked om enhver uautoriseret adgang til eller brug af dit brugernavn eller din adgangskode og ethvert andet brud på sikkerheden. Du accepterer også, at du skal sikre, at du logger ud af din konto ved slutningen af hver session. Du skal være særlig forsigtig, hvis du får adgang til din konto fra en offentlig eller delt computer, og sikre, at andre ikke kan se eller registrere din adgangskode eller andre personlige oplysninger. ADI kan ikke drages til ansvar for tab eller skade, der måtte opstå som følge af manglende overholdelse af dette afsnit.

Begrænsninger

Når du bruger dette website, accepterer du, at du ikke må:
• bruge websitet på nogen måde i forbindelse med kriminel aktivitet, eller til fremme af virksomheder, produkter eller tjenester; 
• bruge grimt, truende eller fornærmende sprog, herunder, men ikke begrænset til, stødende, injurierende, racistisk, sexistisk, aldersdiskriminerende, homofobisk eller seksuelt eksplicit sprog; 
• distribuere ulovligt, ophavsretsligt krænkende, reklamerende, uanstændigt eller fornærmende materiale eller overføre filer, der indeholder virus, trojanske heste eller andre skadelige programmer;
• bruge websitet til noget andet formål end personlig brug;
• ændre, oversætte, foretage reverse engineering af, skabe noget arbejde, der er afledt af, offentliggøre, licensere eller underlicensere materialer fra ADI-websitet eller på nogen måde kommercielt udnytte materiale fra ADI-websitet, undtagen i overensstemmelse med og kun i den udstrækning, det udtrykkeligt er tilladt ifølge disse vilkår;
• fjerne meddelelser om ophavsret, varemærker eller andre ejendomsretlige meddelelser indeholdt i eller på ADI-websitet; 
• omformatere eller indramme nogen del af ADI-websitet på andre websites;
• indsende indhold til ADI-websitet, der urigtigt anfører eller antyder, at et sådant indhold er sponsoreret af eller støttes af ADI;
• bruge ADI-websitet til at nedbryde sikkerheden i eller opnå uautoriseret adgang til en computer eller et computernetværk eller en anden enhed eller system [herunder uautoriserede forsøg på at afsløre adgangskoder eller krypteringskoder]; eller
• bruge ADI-websitet til at overtræde lokal, national eller international lovgivning.

Juridisk generelt
 Spørgsmål, kommentarer eller forslag angående indholdet på ADI-websitet vil blive betragtet som ikke-fortroligt [undtagen personlige oplysninger, der er behandlet under internetpolitikken om beskyttelse af personlige oplysninger], og ADI har ingen forpligtelser over for dig i forhold til sådanne oplysninger, og ADI vil uden begrænsning frit kunne reproducere, bruge, offentliggøre og distribuere oplysningerne. ADI vil frit kunne bruge idéer, begreber, knowhow og teknikker, der findes i sådanne oplysninger til ethvert formål, herunder, men ikke begrænset til, udvikling, produktion og markedsføring af produkter, der inkorporerer sådanne oplysninger.

I DET OMFANG DET TILLADES AF GÆLDENDE LOVGIVNING SKER DIN BRUG AF ADI-WEBSITET OG DETS INDHOLD PÅ DIT EGET ANSVAR. ADI-WEBSITET OG DETS INDHOLD STILLES TIL RÅDIGHED "SOM DET ER OG FOREFINDES" UDEN ANSVAR AF NOGEN ART, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIGT ELLER STILTIENDE. I DET OMFANG DET TILLADES AF GÆLDENDE LOVGIVNING PÅTAGER HVERKEN ADI ELLER NOGEN PERSON, DER KNYTTET TIL ADI, SIG NOGET ANSVAR ELLER FREMSÆTTER NOGEN ERKLÆRING I FORBINDELSE MED FULDSTÆNDIGHED, SIKKERHED, PÅLIDELIGHED, KVALITET, NØJAGTIGHED ELLER TILGÆNGELIGHED AF ADI-WEBSITET. UDEN AT BEGRÆNSE OVENNÆVNTE PÅTAGER HVERKEN ADI ELLER NOGEN PERSON, DER KNYTTER SIG TIL ADI, SIG NOGET ANSVAR FOR ELLER FREMSÆTTER NOGEN ERKLÆRING OM, AT ADI-WEBSITET ELLER DETS INDHOLD ER NØJAGTIGT, PÅLIDELIGT, FEJLFRIT ELLER UAFBRUDT, AT FEJL VIL BLIVE RETTET, AT VORES WEBSITE ELLER SERVEREN, DER GØR DET TILGÆNGELIGT, ER FRI FOR VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER, ELLER AT ADI-WEBSITET VIL TILFREDSSTILLE DINE BEHOV ELLER FORVENTNINGER. I DET OMFANG DET TILLADES AF GÆLDENDE LOVGIVNING FRASKRIVER ADI SIG HERMED ETHVERT ANSVAR AF NOGEN ART MED HENSYN TIL ADI-WEBSITET, BÅDE STILTIENDE ELLER UDTRYKKELIGT, LOVPLIGTIGT ELLER PÅ ANDEN MÅDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL ANSVAR FOR SALGBARHED, IKKE-KRÆNKELSE AF RETTIGHEDER OG EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL.

PRODUKTGARANTIER FASTSÆTTES AF PRODUCENTEN I ENHVER GARANTI SAMMEN MED PRODUKTET, OG HVERKEN ADI ELLER ADI'S HOLDINGSELSKABER, ASSOCIEREDE SELSKABER OG DATTERSELSKABER PÅTAGER SIG NOGET ANSVAR FOR ELLER AFGIVER NOGEN ERKLÆRING, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIGT ELLER STILTIENDE, OM SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL ELLER AF NOGEN ANDEN ART ANGÅENDE OPLYSNINGERNE ELLER DET PRODUKT, SOM OPLYSNINGERNE HENVISER TIL, UNDTAGEN I DET OMFANG, AT ET SÅDANT ANSVAR ELLER SÅDANNE ERKLÆRINGER ER LOVBESTEMTE, OG GÆLDENDE LOV IKKE GIVER MULIGHED FOR AT UDELUKKE ELLER BEGRÆNSE DETTE. Oplysningerne på dette website kan indeholde typografiske unøjagtigheder. 
I det omfang, det tillades af gældende lovgivning, kan hverken ADI eller ADI's holdingselskaber, tilknyttede virksomheder, datterselskaber, ansatte, agenter, ledende medarbejdere eller bestyrelsesmedlemmer i noget tilfælde holdes ansvarlig over for nogen person eller forretningsenhed for direkte eller indirekte tab, særlige eller direkte skader eller følgeskader på baggrund af en hvilken som helst brug af dette website eller noget andet website, som ADI-websitet er knyttet til, eller for tabt fortjeneste, driftsforstyrrelser eller tab af programmer eller oplysninger, selv hvis ADI eller ADI's holdingselskaber, tilknyttede virksomheder eller datterselskaber er blevet specifikt underrettet om muligheden for sådanne tab. Uanset ovennævnte udelukker eller begrænser vi ikke vores ansvar for bevidst urigtige oplysninger eller for død eller personskade, der er opstået som følge af vores uagtsomhedeller vores ansattes eller agenters uagtsomhed.

Tredjepartsreklamer og links til tredjeparts websites
ADI kan på websitet vise visse reklamer eller links fra tredjeparter, og vi er ikke ansvarlige for indholdet i sådanne reklamer eller links, eller produkter, tjenester eller andre materialer med forbindelse til sådanne reklamer, websites, der er link til, eller et link i et link, som findes på et website, der er link til. Vi er under ingen omstændigheder ansvarlige, direkte eller indirekte, over for nogen for skader eller tab, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med nogen brug, fortsat brug eller afhængighed af reklamer, der vises på websitet, produkter, tjenester eller andre materialer med forbindelse til sådanne reklamer, tredjeparts websites, der er link til, eller et link, som findes på et website, der er link til.

Overdragelse
ADI kan overføre eller overdrage ADI's rettigheder og/eller forpligtelser under disse vilkår og betingelser uden at underrette dig eller indhente dit samtykke. Du må ikke overføre eller overdrage aftaler med dine rettigheder og/eller forpligtelser under disse vilkår og betingelser.

Gældende lovgivning
Vi vil forsøge at løse tvister angående disse vilkår og betingelser i mindelighed. Hvis du ønsker at anlægge sag ved retten mod os, skal du gøre det ved de danske domstole, og den danske lovgivning vil være gældende.

close button